เมื่อลูกรักเข้าสู่วัย 7-12 ปี

เมื่อลูกรักเข้าสู่วัย 7-12 ปี

เมื่อลูกรักเข้าสู่วัย 7-12 ปี

จากเด็กน้อยในวันก่อน กำลังจะกลายเป็นเด็กที่เริ่มเตรียมตัวเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นกันแล้ว ของเล่นเด็กเสริมพัฒนของน้อง ๆ ในช่วง 7-12 ปี ไม่ใช่รถจักรยาน ตุ๊กตา หรือการเกาะอยู่กับคุณพ่อ คุณแม่อีกแล้ว แต่น้อง ๆ ในวัยนี้ เป็นวัยที่เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง เข้าสู่สังคมโรงเรียน และกลุ่มเพื่อนอย่างเต็มตัว มีความคิดเป็นของตัวเอง

หากคุณพ่อ คุณแม่ไม่เคยชินกับการที่ลูกอยากใช้เวลาอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนมากขึ้น อยากวิ่งเล่นกับเพื่อน ๆ คุณพ่อ คุณแม่ควรจะต้องศึกษาพัฒนาการของลูกวัยนี้ และต้องทำใจยอมรับ พร้อมกับส่งเสริมให้ลูกมีการเจริญเติบโตทางความคิดที่สมวัย

ของเล่นเด็กเสริมพัฒนาของเด็กวัย 7-12 ปี

ของเล่นเด็กเสริมพัฒนาของเด็กวัย 7-12 ปี

เริ่มเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมทางความคิด ไม่ใช่แค่เพียงการพัฒนาทางด้านร่างกายเท่านั้น น้อง ๆ ในวัยนี้จะมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น ไม่ชอบการนั่งเล่นอยู่กับบ้านตามลำพัง แต่อยากจะออกไปเจอสังคมเพื่อน ๆ ทั้งในโรงเรียน สถานที่ออกกำลังกาย เรียนดนตรี ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันที่ถูกใจ

พร้อมกันนั้นก็ชอบที่จะดูภาพยนตร์ที่ลึกลับ มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมากขึ้น เด็ก ๆ จึงมักจะชอบค้นคว้า ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งของที่เกิดมาจากจินตนาการของตัวเอง

เด็กนักประดิษฐ์

การส่งเสริมพัฒนาการของลูกรักในวัย 7-12 ปี

เด็ก ๆ ในช่วงวัยนี้ จะเริ่มแยกกลุ่มชาย กลุ่มหญิง เพราะมีความสนใจในเรื่องต่าง ๆ แตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะเลือกของเล่นเด็กเสริมพัฒนาที่เป็นของสะสมต่าง ๆ อย่างเช่น ตัวการ์ตูนจากภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ ของเล่นในภาพยนตร์ที่ไปดูมา อย่างเช่น

ภาพยนตร์ของค่าย Marvel สนใจอ่านหนังสือมากขึ้น พร้อมกันนั้นก็ชอบประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เป็นการทดลองทำตามแบบ ซึ่งคุณพ่อ คุณแม่จะต้องเป็นฝ่ายสนับสนุน และมีคำชมเชยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก ๆ ในช่วงวัยนี้ เพราะน้อง ๆ ต้องการการยอมรับในความเป็นตัวตนจากคนรอบข้างมากเป็นพิเศษ

เด็กกับสัตว์เลี้ยง

เด็ก ๆ บางคนไม่ชอบเล่นของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการ แต่หันไปชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงแปลก ๆ เช่น เต่า หนู หอยทาก ซึ่งน้อง ๆ จะมีความสนใจและติดตามสัตว์เลี้ยงอย่างเอาใจใส่ และดูแลใกล้ชิด การได้รับความสนับสนุนจากคนรอบข้าง

ไม่เฉพาะคุณพ่อ คุณแม่ จะทำให้น้อง ๆ ในวัยนี้เติบโตขึ้นมาอย่างมีจิตใจที่ดีงาม โอบอ้อมอารี เป็นผู้รู้จักให้ และมีเหตุผล แต่ก็มีน้อง ๆ บางกลุ่มที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่จากคุณพ่อ คุณแม่ ไม่ได้รับการส่งเสริมในสิ่งที่เด็ก ๆ สนใจ จะทำให้เด็กรู้สึกถึงความด้อยค่า ไม่มีความสามารถ ในช่วงวัยนี้จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างขาดความมั่นใจ

 

อนาคตของลูก อยู่ที่พัฒนาการในช่วงวัย 7-12 ปี

การที่เด็ก ๆ มีคุณพ่อคุณแม่ ที่คอยส่งเสริมทักษะและจินตนาการในวัยนี้ นับว่าเป็นโชคดีของเด็ก ๆ อย่างที่สุด ซึ่งน้อง ๆ ในวัยนี้ นอกจากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด และจิตใจแล้ว ทางด้านร่างกายก็ยังต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

โดยของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการในวัยนี้ จะต้องเป็นของเล่นที่ช่วยประสานสายตากับมือ ให้เป็นไปได้ด้วยดี เช่น การต่อบล็อก การเขียนหนังสือ และการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้อยู่ในสังคมการเล่นกีฬา ดนตรี ศิลปะ เพื่อใช้กิจกรรมเหล่านี้ เป็นส่วนช่วยกล่อมเกลาความคิด และจิตใจของเด็ก

เด็กต่อบล็อก

เพื่อน จัดว่ามีส่วนสำคัญกับการพัฒนาทางด้านจิตใจ การเลือกลุ่มเพื่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเด็ก ๆ ในวัยนี้จะเติบโตมาในทิศทางใด การส่งเสริมของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กในวันนี้ จึงควรให้เล่นกีฬา หรือดนตรีอย่างจริงจัง จะช่วยสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักความอดทน เสียสละ และให้อภัยซึ่งกันและกันได้

อีกทั้งยังได้ใช้ความสามารถที่มีในทิศทางที่ถูกต้อง และได้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะเติบโตไปสู่วัยรุ่นตอนต้นได้อย่างสมบูรณ์ คุณพ่อคุณแม่ ควรจะเฝ้าดูอยู่ห่าง ๆ และคอยให้การสนับสนุน หากมองเห็นความถนัด และความสามารถของเด็ก ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจของเด็กที่จะเติบโตไปมีอนาคตที่ดีด้วยตัวเองได้

สั่งซื้อสินค้า